prof.Ing. Alfonz Smola, PhD

SÚDNY ZNALEC

Vítajte na mojich stránkach...

 • prof.Ing. Alfonz Smola, PhD
 • July 10, 1951
 • Ilkovičová 3, 812 19 Bratislava
 • alfonz.smola@stuba.sk
 • http://www.smola.sk

Zručnosti a prax

 • Riaditeľ znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky

  FEI STU

  Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Elektrotechnika. Odvetvia: Elektroenergetické stroje a zariadenia, Elektronika, Riadiaca technika, Výpočtová technika (hardware), Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky. Evidenčné číslo znalca 913 159.

 • Odborník v oblasti svetelnéj techniky

  Bohatá je moja spolupráca s praxou. Riešil som viac ako 80 projektov zameraných na rôzne oblasti elektroenergetiky, osobitne svetelnej techniky. Z významných realizačných výstupov možno spomenúť najmä práce: Koncepcia iluminácie hl. mesta SR Bratislav, Iluminácia dómu sv. Martina v Bratislave, Iluminácia Hlavného námestia v Bratislave, Iluminácia Nového mostu v Bratislave, Iluminácia spolu asi 15 významných architektonických pamiatok v Trnave, Trenčíne a pod. Som členom a čestným členom viacerých zahraničných spoločností.

 • Vydavateľ

  Som autorom a spoluautorom 5 kníh, 10 vysokoškolských skrípt, viac ako 300 vedeckých a odborných článkov.

 • Školiteľ doktorandského štúdia

  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

  Vychoval viacerých doktorandov profilujúcich sa do oblasti svetelnej techniky.

 • Zodpovedný riešiteľ 1 úlohy APVV.

 • Vedúci riešiteľ medzinárodného projektu CLON,

 • Vedúci riešiteľ 2 projektov VEGA, 1 projektu KEGA,

Vzdielane

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU1976

  Bratislava

 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša1970

  Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

Práca za počitáčom

 • Internet (www,email,...)

 • MS office (Word,Ecxel,...)

Contact info

 • Ilkovičová 3, 812 19 Bratislava

 • Email: alfonz.smola@stuba.sk
 • Phone:
 • Website: http://www.smola.sk

Let's keep in touch